Зведений перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання.
26.11.2021

Активне впровадження інноваційних технологій у виробництво, спричиняє надзвичайно швидку втрату актуальності набутих знань. Зростають потреби в неперервності освіти, підвищуються вимоги до професійної мобільності кадрів.

05.08.2021

Однією з форм здобуття освіти є дистанційна форма здобуття освіти.

05.08.2021

Під час навчання зареєстровані безробітні можуть отримати

05.08.2021

Законодавчі та нормативно правові акти

 

 

05.08.2021

Державна служба зайнятості надає зареєстрованим безробітним соціальну послугу з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

06.08.2021

За сприяння державної служби зайнятості громадяни з числа  зареєстрованих безробітних можуть за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття пройти професійне навчання

05.08.2021

Державна служби зайнятості організовує професійне навчання зареєстрованих на  замовлення роботодавців.

05.08.2021