Залучення безробітних до організації підприємницької діяльності – одна з активних форм підтримки безробітних, яка здійснюється державною службою зайнятості у разі відсутності на ринку праці підходящої роботи.

Згідно частини сьомої статті 22 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи.

Умови та порядок виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності визначені у Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, що затверджений  наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 06.04.2020 № 624 (далі - Порядок).

Безробітним, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом одного місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їх бажанням, допомога по безробіттю може виплачуватись одноразово для організації підприємницької діяльності.

Організація роботи державної служби зайнятості щодо сприяння  безробітним у відкритті власної справи шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово передбачає певну послідовність надання соціальних послуг безробітним, які виявили сприятливі для підприємництва особисті якості, що знаходить своє відображення у формах та методах роботи спеціалістів центрів зайнятості.

Працевлаштування безробітних шляхом залучення до підприємницької діяльності з виплатою допомоги по безробіттю одноразово передбачає наступні дії:

 • інформування про можливості служби зайнятості у сприянні започаткуванню власної справи - організація інформаційного куточка у профінформаційному секторі та секторі активної підтримки безробітних, розміщення інформації на стендах, проведення інформаційних семінарів з підприємницької діяльності, індивідуальних співбесід безробітних з особистими консультантами тощо;
 • надання індивідуальних профконсультацій профільними спеціалістами центру зайнятості;
 • залучення безробітних, які зацікавились можливістю організації підприємницької діяльності, до консультаційного семінару з основ підприємництва та (або) до професійного навчання з основ підприємницької діяльності;
 • розроблення бізнес-плану (розроблення бізнес-плану безробітним може здійснюватись як в процесі професійного навчання, так і самостійно);
 • підготовка спеціалістами міського, міськрайонного, районного центру зайнятості (далі центру зайнятості) документів безробітного для розгляду на засіданні комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (далі – комісія);
 • засідання комісії щодо розгляду здатності безробітного до організації та ведення підприємницької діяльності та необхідності надання допомоги по безробіттю одноразово, винесення комісією рекомендацій керівнику центру зайнятості щодо доцільності такої виплати та підготовка протоколу з відповідним висновком;
 • прийняття керівником центру зайнятості рішення щодо надання допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності з урахуванням висновків комісії не пізніше 10 робочих днів після подання безробітним документів;
 • державна реєстрація безробітного як суб'єкта підприємницької діяльності.

У разі прийняття позитивного рішення безробітний у визначені терміни здійснює державну реєстрацію підприємницької діяльності та подає до центру зайнятості документи, що підтверджує документально факт її реєстрації.

Якщо особа протягом 30 календарних днів після прийняття рішення про надання виплати допомоги по безробіттю одноразово не пройшла державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи - підприємця без поважних причин, вона втрачає право на отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово; отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців,

 • підготовка спеціалістом з працевлаштування - особистим консультантом безробітного, після отримання інформації щодо реєстраційних дій відносно підприємництва безробітної особи, рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності;
 • розрахунок та нарахування виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності;
 • затвердження керівником центру зайнятості добового наказу про виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності;
 • виплата та перерахування коштів на особові рахунки безробітних.

Рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності виконується протягом 14 робочих днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця.

Перерахунок належної до виплати суми коштів допомоги по безробіттю здійснюється на особовий рахунок безробітного протягом 30 календарних днів з дня подання ним до центру зайнятості відповідних документів.

Відповідно до Порядку, одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на поточний рік.

Отже, якщо Ви перебуваєте в пошуку роботи, звертайтесь до служби зайнятості для отримання детальної інформації щодо можливості започаткування власної справи.