телефон 0 (800) 50 99 66

 

ЧИ ВИДАЄ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСЕРЕДНИЦТВО У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА КОРДОНОМ

15.11.2018

Відповідь: Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 400 затверджено Порядок формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців (далі – Порядок).

15.11.2018

Відповідь: умови, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю визначені статтями 22, 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі – Закон).

Допомога по безробіттю виплачується особам, визнаним у встановленому порядку безробітними. Така виплата не оподатковується і внески з такої виплати не утримуються.

 

03.11.2020

Відповідь: Відповідно до частини першої статті 39 Закону України «Про зайнятість населення» діяльність суб’єктів господарювання – роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

15.11.2018

У ЯКІЙ ФОРМІ ПОДАЄТЬСЯ ЗАЯВА ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ПОСЕРЕДНИЦТВА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ, ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАЙМАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ НИМИ РОБОТИ В УКРАЇНІ В ІНШИХ РОБОТОДАВЦІВ

15.11.2018